Весела есенна ваканция до 2 ноември 2019 г.!

След Разпуст в събота БНУ "Аз Буки Веди" излезе в есенна ваканция до 2 ноември 2019 г.!

Весели и волни златноесенни игри пожелаваме на всички наши деца и ученици!

… Не сте ли разбрали?
Днес ще има голям карнавал.
Вижте върбите —
позлатили са си косите.
Вижте младия бук —
облякъл червен ямурлук.
Дори шипката си е наметнала шал.
Да вървим! Карнавал, карнавал!
Тъй свиреха ветровете.
А листата
на брезата
се въртяха,
танцуваха,
летяха.
И кой би ги спрял?
Бяха канени на карнавал.

                               Из „Карнавал в гората“
                               на Леда Милева

Новини
+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Datenschutzerklärung Ok Ablehnen