Предучилищна група към Детски кът "Дъга"

В „Педя човек - лакът мечта“ под Дъгата


„Зная приказки и песни, що съм слушал по света, зная хитрости чудесни, те помагат ми в беда!“


В рамките на утвърдилия се в целите си Детски кът „Дъга“, от новата 2018/19 учебна година отваря врати и новата в своя формат, обособена за по-големите деца и техните нужди, предучилищна група „Педя човек - лакът мечти“.


Тя се ражда както съобразно изискванията на Министерството на образованието и науката на Република България, така и като рожба на опита ни през годините, показал известни трудности, свързани както с възрастовите особености, така и с езиковите компетенции на нашите дву-/три- и повече езични деца на прага на предучилищната пътечка.


Групата се създава за децата на възраст между 4, 5 и 6 години, а основната ѝ задача е да осъществи плавен преход между приобщаващия децата образователен план на Детски кът „Дъга“ и началното училищно образование, при нас представено в „Предучилищна група“ към училището.


Както под формата на игра, така и подкрепени със солидно количество допълнителни помощни материали, децата и тази година ще се потопят във водите на „родното“ - ще продължаваме да пеем, да рисуваме, да танцуваме, играем и творим. Отново червената нишка на обучението е фолклорно-празничният календар на българина в неговия сезонен ритъм. „Педя човек“ ще продължи да мечтае и да твори празнично по повод на настъпването на есента, Димитровден, Никулден, Коледа, Нова Година, Баба Марта, Първа пролет, Лазаровден, Цветница, Великден, Гергьовден, 24 май и други, запознавайки се с богатството, красотата и уникалността на българските традиции и обичаи.


Новото при нас и свързващо звено на „предбуквения“ с "буквения период“ в обучението по БЕЛ ще бъде сборът от акценти, някои от които вече са по силите на децата, а други са все още в зачатъка си:

  • Разширяване и надграждане на речниковия състав по основните познати лексикални ядра като: моето семейство, моят дом, моите приятели, моят град/село, цветове, форми, болест и здраве, на игра, какво обличам, диви и домашни животни, как се чувствам, природата, сезоните, безопасност на движението и други.
  • Заучаване на стихове - за разлика от децата под Дъгата, „Педя човек“ вече ще учи наизуст не само римушки и броеници, но символични за нашата литература детски произведения в стих от по две и три строфи.
  • Производството на реч ще бъде един от приоритетите ни, особено за децата, чийто български език се явява втори по употреба в ежедневието - по зададен модел и в диалог децата ще се учат да образуват, автоматизират и употребяват различни езикови форми, развивайки увереност да се изразяват устно. Ще ни помагат приятелите Змейко и Мими.
  • Много задачки ще изпълняваме и писмено - стремейки се да намерим правилната позиция на пръстчетата върху новото моливче, ще решаваме логически, лексикални и приказни задачи. За тази цел ще работим по специални помагала на издателство „Провета плюс“ „АБВ игри“ - „Педя човек“ носи торба с учебник и папка! Почти ученик!
  • „Педя човек“ пее, слуша и разказва- за да свържем всичко в картина, за да се върнем там, откъдето сме дошли, вървейки напред към писменото слово, ще продължим да четем и разиграваме приказките на нашата бездънна родова съкровищница!

Всяко дете в началото и по време на занятията през годината ще получава собствени материали за работа както в час, така и у дома. Тази работа ще бъде преглеждана и окуражавана ежеседмично, в ролята ѝ на основа на бъдещите занимания в по-нататъшното образование по Български език.


Целите на обучението  - винаги съобразени с нивото на групата - представяме и дискутираме на родителски срещи. През учебната година се провежда входяща, текуща и изходяща диагностика. Развитието на знанията, уменията и компетентностите на децата през годината се документира в портфолио, което се обсъжда с родителите в индивидуална род. среща в края на всеки срок.


Като част от извънкласната поредица от мероприятия на училището “Български език накрак” се организират посещения на музеи, селски стопанства, паркове и излети сред природата, както и есенни и летни лагери в България, където на децата по достъпен и вълнуващ начин се представят темите. Провеждаме традиционни работилнички „Майсторете, ръчички, за радост на всички“ според сезона и празниците, традициите, легендите и преданията на нашия народ.


Ела да помечтаеш с нас, „Педя човек“!

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.