Разпределение на часовете за учебната 2019/20 година

Дистанционно обучение тук:  https://wwwe.u4ili6teto.bg/azbukivedi/ със следния график за виртуалните класни стаи: график
 

Присъствено обучение:

Детски кът “Дъга” (ДГ, 3/4 г.)

Група

Време на занятията

Ръководител

Помещение

1-ва група “Ягодка”

09:30 – 11:00

г-жа Теменуга Трампнау и г-жа Ина Карова

Стая 3.04 (трети етаж), десен коридор

2-ра група “Черешка”

13:30 – 15:00

г-жа Теменуга Трампнау и г-жа Снежана Димитрова

Стая 3.04 (трети етаж), десен коридор

 

Предучилищна група “Педя човек – лакът мечта” към ДГ (ДПГ, 5/6 г.) 

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

4 педагогически ситуации

и междучасие

11:10 – 13:20

Български език

г-жа Теменуга Трампнау и г-жа Снежана Димитрова

Стая 3.04 (трети етаж), десен коридор

 

Предучилищен „клас-прас“ към училището (ПГ клас-прас, 6/7 г.)

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

2 педагог. ситуации

09:15 – 10:15

Български език

и околен свят

г-жа Елена Атанасова

Стая 2.03 (втори етаж, десен коридор)

междучасие

10:15 - 10:25

 

 

 

1,5 педагог. ситуации

10:25 – 11:10

Български език и

БЕ като втори

г-жа Елена Атанасова

Стая 2.03 (втори етаж, десен коридор)

 

Предучилищен клас на тюленчетата към училището (УПГ, 6/7 г.)

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

2 педагог. ситуации

12:30 – 13:30

Български език

и околен свят

г-жа Радостина Божинович

Стая 2.02 (втори етаж)

голямо междучасие

13:30 - 13:45

 

 

 

2 педагог. ситуации

13:45 – 14:45

Български език и

БЕ като втори

г-жа Радостина Божинович

Стая 2.02 (втори етаж)

 

Първи клас

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

2 уч. часа

09:30 – 10:40

БЕЛ/ писане,

БЕЛ/ ез. култура

г-жа Радостина Божинович

Стая 2.02 (втори етаж)

голямо междучасие

10:40 - 10:55

 

 

 

1,3 уч. часа

10:55 - 11:40

 

БЕЛ/четене,

БЕ като втори

г-жа Радостина Божинович

Стая 2.02 (втори етаж)

междучасие

11:40 - 11:45

 

 

 

1 уч. час

11:45 - 12:20

Проект «Роден край»

г-жа Радостина Божинович

Стая 2.02 (втори етаж)

 

Втори клас

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

2 уч. часа

9:30 - 10:40

БЕЛ/ езикова култура

и четене

г-жа Ирена Янкова

Стая 1.04 (голяма зала вдясно), 1. етаж

голямо междучасие

10:40 - 10:55

 

 

 

1,5 уч. часа

10:55 - 12:00

БЕЛ/ общуване

и БЕ като втори

г-жа Ирена Янкова

Стая 1.04 (голяма зала вдясно), 1. етаж

 

Трети клас

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

2 уч. часа

12:10 - 13:30

БЕЛ/ езикова култура

и четене

г-жа Елена Атанасова

Стая 2.01 (втори етаж)

голямо междучасие

13:30 - 13:45

 

 

 

1,3 уч. часа

13:45 - 14:35

БЕ/ общуване

и БЕ като втори

г-жа Елена Атанасова

Стая 2.01 (втори етаж)

междучасие

14:35 - 14:40

 

 

 

1 уч. час

14:40 - 15:20

Проект «Българознание»

г-жа Елена Атанасова

Стая 2.01 (втори етаж)

 

Четвърти клас

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

2 уч. часа

9:30 - 10:50

БЕЛ/ езикова култура

и четене

г-жа Росица Байрактарски

Стая 2.01 (втори етаж), ляв коридор

голямо междучасие

10:50 - 11:00

 

 

 

1,3 уч. часа

11:00 - 11:55

БЕЛ/ общуване

и БЕ като втори

г-жа Росица Байрактарски

Стая 2.01 (втори етаж), ляв коридор

междучасие

11:55 - 12:00

 

 

 

1 уч. час

12:00 - 12:40

Проект «Българознание»

г-жа Росица Байрактарски

Стая 1.04 (голяма зала вдясно), 1. етаж

 

Пети клас

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

2 уч. часа

9:30 - 10:50

БЕЛ/ езикова култура

и четене

г-жа Даниела Сула

менза до стая 3.04 (трети етаж)

голямо междучасие

10:50 - 11:00

 

 

 

1,3 уч. часа

11:00 - 11:55

БЕЛ/ общуване

и БЕ като втори

г-жа Даниела Сула

менза до стая 3.04 (трети етаж)

междучасие

11:55 - 12:00

 

 

 

1 уч. час

12:05 - 12:45

История на България/

География на България

5. - 7. клас

г-жа Даниела Сула

менза до стая 3.04 (трети етаж)

 

Шести и седми клас

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

1 уч. час

12:05 - 12:45

История на България/

География на България

5. - 7. клас

г-жа Даниела Сула

менза до стая 3.04 (трети етаж)

3,3 уч. часа и междучасия

12:50 – 15:15

БЕЛ/ езикова култура, общуване, четене, БЕ като втори

г-жа Маргарита Стефанова

малък кабинет 2.03, (втори етаж, десен коридор)

 

Осми клас

Час

Време на занятията

Предмет

Ръководител

Помещение

3 уч. часа с междучасие

12:50 – 15:00

БЕЛ/ езикова култура, общуване, четене, БЕ като втори

г-жа Даниела Сула

менза до стая 3.04 (трети етаж)

 

Извънкласна дейност

Група

Време на занятията

Ръководител

Помещение

Народни танци „Игриви слънца“ за деца,

Предучилищни класове и 3. клас

11:10 – 12:10

г-жа Моника Кръстева

малък кабинет 2.03, (втори етаж, десен коридор)

Народни танци „Игриви слънца“ за деца

12:55 – 13:55

г-жа Моника Кръстева

Стая 1.04, голяма зала вдясно, 1. етаж (в дъното на коридора)

Народни танци „Луди млади“ за възрастни

14:00 – 15:25

г-жа Моника Кръстева

Стая 1.04, голяма зала вдясно, 1. етаж (в дъното на коридора)

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.