Дружеството

Немско-българското културно-просветно дружество с идеална цел "Аз Буки Веди" е регистрирано в съда в град Кьолн под името "Deutsch-bulgarischer Kulturverein Az Buki Vedi e.V."

Цел на дружеството е да представлява училището пред властите и администрацията в Германия и България.

Уставът на дружеството може да се изтегли в немски оригинал и като превод на български.

Молба-формуляр за членуване в дружеството може да се изтегли от тук.

Пълномощно за Общото събрание на Дружеството може да се изтегли от тук.

+++ училището търси квалифицирани преподаватели +++
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.